2021 en 2022; Mindscapes, State of mind serie, ouder werk herzien

Dutch landcape, 50x 60 cm, acryl op paneel, 2021                                                                                                  Ik nam een schilderij van ca 7 jaar nog ‘s onderhanden want je kijkt er later toch anders tegenaan. Ik voegde het blauw toe (voorheen rood) waardoor het schilderij licht en ruimte kreeg. Ik ben regelmatig naast de Shapes of things  vaak met een oud schilderij bezig om ‘t te verbeteren als dat lukt. Mijn benadering is i.h.a. zowel doordacht als impulsief. Chaotisch zowel als afgewogen.                                         De komende tijd ben ik weinig in de gelegenheid om te werken door  kneuzing hand door ongelukje  maar ook door atelieruitzetting per 1 april.
3-’21, acryl op doek ca 60 x 80 cm, Inmiddels nieuw atelier gevonden in de Krayenhofkazerne 34 te Nijmegen maar moet nog verhuizen en in orde maken. Tussen die bedrijven door nog wat nieuw werk kunnen maken
3-’21, acryl op paneel, 60 x 80 cm.                                                                                                                   Het is heel moeilijk want riskant om als een schilderij reeds ver gevorderd is maar niet af om dan weer met het toeval te spelen want het kan zomaar mislukken en niet bevallen waardoor ik helemaal of ten dele opnieuw kan beginnen. Maar mislukking en risico nemen is een onlosmakelijk onderdeel van het proces. Daarzonder is het ambacht.
Mindscape, acryl op paneel, 5.’21          – Het bezigen van verschillende stijlen en onderwerpen vaak kort na elkaar doet je naamsbekendheid geen goed. Als het om een naam opbouwen gaat kun je beter gestaag doorwerken aan een eenvormig oeuvre met 1 duidelijke gerichtheid. Ik heb me nooit kunnen beperken tot 1 stijl of werkwijze. Je kunt ook zeggen; ik was zoekende maar in deze tijd sinds ca Nietzsche is het afgelopen met het zoeken en vinden van De Waarheid; er zijn alleen nog interpretaties of voorkeuren. Wat rest is het naast elkaar laten voortbestaan van allerlei verhalen, stijlen, modes, ideeën en dat allemaal in ‘concurrentie’ met elkaar zoals dat in de natuur gebeurt. Het survivest of the fittestprincipe is ook werkzaam in de cultuur en zelfs – schijnt het – in de hersenen…
Mindscape, acryl op paneel, 60 x 80 cm, 4-’21    Pollock en Mondriaan; 2 uitersten qua stijl en benaderingswijze maar wel bijna generatiegenoten. Pollock stelde; I don’t paint nature , I am nature. Mondriaan stelde de menselijke geest voorop en liet niets aan het toeval over op het laatst. Ik probeer die 2 te combineren. Het toeval opgeroepen door de manier van werken kan aanleiding geven tot het opstarten van de verbeelding. Die verbeelding is in mijn geval een visuele vertaling van wat er in mijn hersenen gebeurt; in wezen is dat natuur omgezet in cultuur .
Mindscape, acryl op paneel, 50 x 60 cm, 6-’21        ” It’s better to burn out than to fade away :  Neil Young
Mindscape, acryl op paneel, 45 x 50 cm ,6-’21  “The pain of painting”‘ is misschien wel een mooie titel voor een essay of boek. In ieder geval komt een schilderij mij niet aanwaaien. Als je er aan begint heb je niets. Het gaat er steeds om ; hoe kom je van niets tot iets.
Mindscape, 6- ’21 acryl op paneel      Abstract surrealisme is misschien een goede  benaming voor wat ik op het ogenblik ambieer te schilderen. De paradox erin bevalt me wel. Ik houdt ervan als iets niet geduid kan worden binnen het referentiekader van de kijker of mijzelf. Het willen interpreteren op die manier is trouwens een automatische neiging van het visuele systeem maar ten aanschouwe van mijn schilderijen zou dat achterwege kunnen blijven of op zijn minst uitgesteld. Iedere overeenkomst met iets in de bekende werkelijkheid is toevallig.
Mindscape, 10-’21 acryl 65x 85 op doek     Lijkt vaag op een schilderij die ik begin jaren 70 maakte. Onbedoeld en die kant wil ik niet meer op maar kennelijk kruipt de verf soms waar het niet gaan mag.
9-’21 Acryl op paneel, 60x 80  .  Dit jaar is tot dusverre een jaar met veel verstoring helaas als het gaat om geconcentreerd kunnen doorwerken.
10- ’21 acryl op doek, 55×75 Wie zei ook weer; Wie wat heeft gevonden heeft slecht gezocht. Daar moest ik aan denken als ik collega schilders zag die al vroeg zich vastlegden in een bepaalde stijl. Hadden ze het gevonden? Neen maar het is wel een comfortabel idee als je ‘arrive’ bent.
Mindscape, 35 x 46 cm, acryl op paneel, 01-’22
acryl op paneel, 60 x 80 cm, 9 -’21
48 x 61,01-’22, acryl op paneel      Ik ben de laatste tijd bezig geweest met herzien en veranderen en verbeteren van ouder werk. De techniek is anders en derhalve ook de vormgeving; minder toeval , meer ontwerp.
12-’21, 50×50 cm , acryl op paneel   /  Ik heb eigenlijk, besefte ik, meer invloed ondergaan van de Beatles waarmee ik ben opgegroeid dan van beeldende kunstenaars. Tenminste vooral wat betreft het kiezen van een Stijl.  Anderen valt van mijn werk op de verscheidenheid en ik kom het inderdaad bij anderen zelden tegen maar voor mij is het volstrekt vanzelfsprekend en onvermijdelijk. Een kunstenaar zonder voortdurende ontwikkeling is voor mij niet geloofwaardig en niet interessant.
Mindscape, 50x 60 cm , acryl op doek, ’12-’22 (nieuwe versie d.w.z. onherkenbaar veranderd) techniek met verdikte acryl
Noord, zuid, oost. west, ca 50×50 cm. acryl op paneel, ’22 (gewijzigde versie)  Avant garde kunst die te ver vooruit is schiet dan zijn doel voorbij want iedere nieuwe ontwikkeling moet zich wel kunnen enten op een bestaande kunstvorm/-stijl/- benadering/-opvatting.
Mindscape. olieverf op paneel, ‘2002-2022   Geel- blauw toegevoegd.
Mindscape, 02-’22 m acryl op paneel, 42 x 56 cm   Picasso zei zoiets  als; begin bij de werkelijkheid en verbreek al werkend vervolgens de banden ermee. Ik zeg; begin bij de chaos en het toeval en synthetiseer daaruit betekenis; een stuk nieuwe werkelijkheid.
Mindscape ,7-’22. 22 x 36 cm  Een reclameleus voor een debattraining kwam voorbij en die luidde; geef inhoud vorm en inderdaad dat is wat je als schilder ook kan doen en daar is niets mis mee. De mooiste schilderijen zijn op die manier gemaakt bijv. Rembrandt maar je kunt het ook omkeren en vorm inhoud geven. Dat spreekt me nu meer aan en ik zie het als wezenlijker.
State of mind 1, acryl op paneel, 2-’22, 41 x 54 cm / Rudolf Steiner die zowel onzin als wijsheden verkondigde stelde;  mensen die alleen een naturalistische of realistisch kunst kunnen waarderen zijn  in kunstzinnig opzicht onderontwikkeld. ( ik vertaal het wat aardiger). Daar zit wat in.
Mindscape, 2-’22, acryl op paneel, ca 32 X 42 cm .  Kunst die zich verbindt op een of andere manier aan een actueel thema bijv. ‘bootvluchtelingen’ kan tegenwoordig veelmeer op aandacht rekenen. Die kunst ‘gaat ergens over’. Maar kunst. die, hoe legitiem en wenselijk soms ook, ergens over gaat is niet daardoor inhoudelijker of beter dan bijv. abstracte kunst waarvan niet (meteen) duidelijk is waar die over gaat. Die gaat nergens over, die is .
State of mind 2, acryl op paneel, 03-'22, ca 41 x 61
State of mind 2, acryl op panel, 03-’22, 41x 61 cm Ik zag een foto van een toiletpot met op de bril 2 lege wc-papierrollen en tussen bril en pot een 3e lege rol en om daar een hoofd met een peuk tussen de lippen in te zien was tamelijk dwingend. Ons waarnemingssysteem is er heel erg op gespitst om ergens een gezicht in te zien ook al heeft ‘t nauwelijks referenties naar de onderdelen ervan .Van die ambiguïteit kun je als schilder of fotograaf gebruik maken op een heel verregaande manier
State of mind no 4, acryl op doek, 6-’22   Ik ben 6 dagen per week op mijn atelier maar dat betekent niet dat ik voortdurend aan het werk ben. Ik doe ook ander dingen bijv. lezen en wachten. Je kunt i.t.t. het maken van bijv. een tafel een schilderij niet eerder afkrijgen door hard te werken. Het gaat om het creëren van een bepaalde zeer specifieke …. ik wilde zeggen concentratie maar het is veelmeer het oproepen van een uitnodigende leegte. Beter dan geen radio aan of muziek,
State of mind 3, 45 x 55, acryl op paneel, 6-’22  ./ Er bestaat een parallelle werkelijkheid in kunst met andere ordeningstructuren.
State of mind 5, acryl op acrylaat, 50 x 63, 6-’22 /                                          Er zijn m.i. 2 kunstvormen die op de verkeerde weg zitten ;  Imitative kunst en kunst die probeert een wereldbeschouwing te verbeelden. Het moet als beschouwer tot je komen  niet in de vorm van symbolen, allegorieën of als illustratie maar integendeel in de vorm van een puur zintuigelijk aanschouwen. Het  uitdrukken van bestaande emoties, gevoelens en noties, tenminste wat je vooraf kunt benoemen en dus bekend is, zou ook geen onderwerp van kunst moeten zijn. Dat gaat snel grenzen aan kitsch en in het beste geval aan kunst voor de massa. Maar iets bekends dat een beetje artistiek verbeeld is doet het o.h.a. het beste.
State of mind  no 7, 8- ’22, acryl op perspex, 48 x 60
State of mind 6, acryl op paneel , 6,’22
State of mind 8, acryl op paneel, 7-’22
State of mind  9 , 8-’22, acryl op paneel
Mindscape, 7-22, acryl op paneel ca 30 cm  Harrie Mulish betoogt dat hij niet geïnteresseerd is in schrijven over persoonlijke besognes in engere zin. Hij bepaalt niet het hoe en wat van een boek; het boek schrijft zichzelf a.h.w. en het motief van hem om te schrijven (H.M.) is om te weten te komen hoe het boek zal zijn.  Dat herken ik wel; vanaf een zeker punt vallen de stukjes vanzelf op hun plaats; de moeilijkste fases zijn het begin en het einde. Je werkt door omdat je benieuwd bent hoe het eruit zal komen te zien.
Mindcape. acryl op paneel, 7-’22    “Deze kunstenaars is eerzuchtig; zijn werk is een vergrootglas dat hij de kijker voorhoudt met de aanbeveling; kijk naar mij” (Nietzsche; De vrolijke wetenschap).
Mindscape, 9-’22, acryl op paneel.                                                                                                                        Kunst beweegt zich tussen 2 polen wat betreft uitwerking, stijl, toon, vormgeving, thematiek enz. . nl dionysisch en apollinisch (Nietzsche; De geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek). Tussen hart en hoofd zegt men ook wel als variant daarop. M.a.w tussen ruw, rauw , ongepolijst, wild ,spontaan .expressief, direct.. en vormvast, gecomponeerd, overwogen, indirect, beheerst,  harmonieus…..Ik houd niet van kunst die zich op deze  polen bevindt uitzonderingen daargelaten. Ik streef zelf iets  na wat van beide iets heeft maar ik neig als ik niet oppas teveel naar het apollinische. Ik benader het schilderij vaak als een schaakbord waar je maar een paar juiste zetten kan doen en er maar 1 de beste is.  Beuys zegt ergens dat  teveel overwogen vormgeving ertoe leidt dat je uiteindelijk een dood kristal in handen houdt. Je ziet het bij de muziekindustrie waar vaak overgeproduceerd wordt en ieder ‘foutje’ wordt rechtgetrokken. Dan wordt het vaak bloedeloos en blijkt  een life uitvoering beter ondanks de ‘imperfecties’.
Minscape, acryl op paneel, 10′- ’22    Je kunt  kunstenaar zijn met  de mentaliteit  en benaderingswijze van een boekhouder ; je  kunt de visuele werkelijkheid schilderkunstig en detail –  in kaart brengen zonder meer in 1 of andere algemeen gewaardeerde stijl.
Mindscape, acryl op paneel, 10-’22   Ik zie overeenkomsten in hoe ik een schaakprobleem benader en een schilderij dat ik onder handen heb. Ik moet vooruit denken, rekening houden met de tegenstander (het materiaal)  en de kans op mislukking is in principe 50 %.

Mindscape, 11-’22, acryl op paneel. In november na veel moeite nog een schilderij kunnen afleveren. Het laaghangende fruit is reeds geplukt. Naarmate ik langer dit vak beoefen wordt het moeilijker. Dat zie je bij meer kunstenaars , zelfs de Beatles. Ik wil nu wel een slag groter gaan werken en denk ook aan olieverf weer als laatste laag zo hier en daar en verdikte acryl.
Mindscape, 12-’22, acryl op paneel    Goethe (Faust) Bedenk het wat maar bedenk vooral het hoe.
Mindscape (Zie vorige)