2024 Mindscapes and….

Dutch landscape, 55 x 67 cm acryl op paneel. 1-’24. Wat ouder werk iets veranderd.
Dutch landscape, acryl op paneel  04-24
De roes is de ideale toestand waarin creativiteit zijn vorm em klank vindt. De kunstenaar legt aan de dingen zijn vorm en orde op – hij metamorfoseert de dingen totdat ze zijn visioen reflecteren, zijn ideale toestand.
Dutch landscape, 55 x 67 cm acryl op paneel. 1-’24.  Wat ouder werk iets veranderd
Dutch landscape, acryl op paneel, 5-’24   Om te kunnen beoordelen of een schaakstelling zinnig is of onzinnig is afhankelijk van de kennis van het schaakspel dat men heeft. Is het met de beoordeling van een schilderij veel anders?  Het gaat in beide gevallen om (de esthetiek van) patronen maar bij kunst is kennis van schilderkunst en kunst i.h.a. onvoldoende. Je hebt er een bepaalde gevoeligheid voor nodig zodat het ook “binnenkomt”.
Dutch landscape, acryl op paneel, 5-’24
Dutch landscape, acryl op paneel, 5- ’24
Dutch landscape, acryl op doek, 5-’24
Mindscape, 60 x 80, cm. acryl op doek, 1-’24. Wat ouder werk voor 95% veranderd.                          Kunst is wat de natuur niet kan zijn.  Picasso .                          Vrijwel iedere kunstenaar begint er mee naar de natuur te gaan werken. Daar is veel inspiratie en lering uit te trekken maar hij moet op een gegeven moment een stap nemen en zijn kunst enten op iets anders nl zijn eigen verbeelding om te komen tot een authentieke vormentaal.
Mindscape, 35 x46 cm , acryl op paneel, 1-’24
Mindscape, acryl op doek ’20-24
Shapes of things, 60 x 80 cm, acryl op doek, 1-’24.  Ouder werk voor ca 80% veranderd.                       Je kunt op 2 manieren een schilderij maken. Van een min of meer duidelijk plan uitgaan of je in het ongewisse begeven en al werkende erop vertrouwen dat de ideeën gaandeweg wel komen. Die 2e methode pas ik steeds meer toe en voor mij is het elke keer weer een verrassing wat eruit komt.
Doos van Pandora, 60x 80 cm , acryl op paneel, 1- ’24                                             De natuur, artistiek gewaardeerd, is geen model. Zij overdrijft en vertekent en zij laat leemten. De natuur is toeval . Een studie “naar de natuur’ is een slecht teken en verraadt onderwerping, zwakte en fatalisme,- dit in-het-stof-liggen voor petits faits is een compleet artist onwaardig. Zien wat er is – dat hoort thuis bij een ander soort van geesten , bij de anti-artistiekelingen, de feitenjagers en boekhouders. Je moet weten wie je bent… (F. Nietzsche; Afgodenschemering)
Mindscape, acryl op paneel , 4-’24
Mindscape, 2-’24 , acryl op paneel                  Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde ..gehen .(Nietzsche)
Kleurmelodie, acryl op paneel, 2012- 2024
KLeurmelodie, acryl-olieverf op doek, 01-’24
Maze, 2005-2024, olieverf op paneel.                                 De laatste tijd lijkt het dat kunst steeds meer als voertuig of middel wordt gebruikt om allerhande meningen en statements m.bt. het wereldgebeuren aan te kaarten. Zo ook nu weer op de Biennale in Venetie. Daar is op zich zelf niets mis mee maar het artistieke gehalte blijft dan laag omdat de inhoud gaat prevaleren en die inhoud is nogal down to earth terwijl de ‘inhoud’ van kunst hoofdzakelijk transcendent zou moeten zijn. (inhoud tussen aanhalingstekens omdat het begrip inhoud bij kunst  een andere is dan de betekenis van inhoud bij bv een fles wijn)
Warzone, acryl-,olieverf op paneel, 02-’24, ca 55 x 65 cm    Een lijk zien wekt afschuw op – een lijk op een schilderij is mooi. (zoiets zei Aristoteles in Poëtica) Schoonheid heeft te maken met ontzetting ; je wordt letterlijk ook van je vertrouwde stuk gebracht. Het problematische van een schilderij dat een mistoestand in de wereld wil laten zien is dat het dan ook … mooi is vaak  Maar dat strookt niet met het gebeuren ervan. David die het afgesneden hoofd van Goliath aan de haren vasthoudt (Caravagio) Afschuwwekkend mooi
Warzone 2, acryl op paneel, 3-’24        Niet geslaagd, te illustratief, te klein en te direct enz. en niet afgemaakt
Mindscape, acryl op paneel. 3-’24                                             Ik bewandel nu 3 wegen nl 1. Mindscapes ; gebruik makend van het toeval en ‘abstract’ 2. Kleurmelodieën, Steeds een ritmische opeenvolging van meestal 7 verticale kleurbanen 3. Paradoxale visuele composities ; zo nu en toe voeg ik er 1 aan toe hoewel steeds minder want  het laaghangende fruit is reeds geplukt .

 

Mindscape, acryl op paneel, 4-’24        Bregman  schreef boek over sociaal engagement: “Morele ambitie De manier waarop een schilder een bijdrage dienaangaande kan leveren is problematisch; een schilderij dat een bepaalde ideologie propageert en verbeeldt is naar mijn idee meteen daardoor geen kunst meer of in heel beperkte zin. Het gaat toch bij kunst om het verbeelden van een onbekende transcendente wereld vooral belangrijk nu je ziet dat menigeen zich laat gaan en verliest in de voorgekauwde algoritmen van de digitale domein. Morele ambitie en artistieke ambitie beide belangrijk en beide moeten meer worden aangegaan.
Z.t., acryl op paneel, 4-’24                                   Het gaat niet om het eenvoudigweg recht-toe-recht-aan nabootsen van wat je ziet maar om het beklemtonen, toevoegen, weglaten ,veranderen kortom war de kunstenaar goed acht. Hij veruitwendigt en concretiseert op die wijze wie hij is of wil worden, Kunst is volgens Camus ; Creation corrige
Z.t., olieverf op paneel, 1995-2024