2023 Mindscapes

Mindscape, 01-’23, acryl op paneel,   Einstein; het hoogste bouwwerk van de natuurkunde (de abstract wiskundige representatie) wordt met de prijs van leegte aan inhoud betaald. Tegenover de objectieve werkelijkheid staat de subjectieve werkelijkheid . Daar komt het aan op het kwalitatieve gehalte dat gecommuniceerd kan worden met symbooltalen zoals beeldende kunst. muziek etc. Maximale overeenstemming daaromtrent wordt evenwel met de prijs van onbenoembaarheid betaald in een variatie op wat Einstein stelt. De subjectieve werkelijkheid geeft een totaalervaring die ondeelbaar is.  Je krijgt pas zicht op de volledige  werkelijkheid door een combinatie van subjectief en objectief .
Mindscape, acryl op paneel, 01-’23.  Een rechtstreeks gevolg van de wetenschap om de werkelijkheid te begrijpen en in kaart te brengen via objectivering is dat men steeds verder verwijderd raakt van de subjectieve beleving ervan m.a.w. deze objectieve werkelijkheid wordt des te onaanschouwelijker. Bij kunst gaat het er omgekeerd juist om dat wat abstract ,onbewust en ongevormd is (subjectief) aanschouwelijk te maken.
Mindscape, ca 40 x 53 cm
State of mind, 01-’23, acryl op paneel               KUNG-FU: Techniek is een valstrik en stijl een gevangenis
Mindscape, ”23. acryl op paneel
Mindscape, 4/’23, acryl op paneel  Voor Hezelkunst (open ateliers 13/14 mei) een aantal kleine werken gemaakt.
Mindscape, 4-’23 , acryl op paneel   evenals de 2 volgende
Vragen: Wat maakt dat een realistische of figuratieve afbeelding – een schilderij of tekening- een illustratie dan wel autonome kunst genoemd wordt en wat maakt een abstract schilderij tot kunst dan wel een decoratieve afbeelding?
5-’23. acryl op paneel, ca 12 cm
2023,, acryl op paneel Mindscape.
Mindscape, 5, ’23, acryl op paneel ,ca 30 cm
Minscape , 5, '23, 30 x 30 cm
Mindscape, 5-;23, 30x 30 cm . paneel
Mindascape, acryl op paneel, ca 30 cm
Mindscape, acryl op paneel ca 40 cmx 20